Dagelijks doen wij ons uiterste best om uw kinderen naar volledige tevredenheid op te vangen. Mocht er onverhoopt toch iets voorvallen waar u geen goed gevoel bij heeft dan horen wij dit graag van u! Wij staan altijd open voor vragen en suggesties van u als ouder en zullen te allen tijde proberen deze zo goed mogelijk op te lossen.
Mocht uw ontevredenheid verder gaan en komt u daarbij tot het indienen van een klacht dan staan wij garant voor een correcte afwikkeling hiervan en geven u middels een klachtenprocedure twee mogelijkheden om uw klacht in te dienen.

Een interne en een externe route
Intern houdt in dat u uw klacht binnen Kinderopvang Melodie indient en wij deze klacht samen met u proberen op te  lossen. Extern betekent dat u met uw klacht direct of na de interne regeling een externe instantie benadert.

U kunt deze klacht indienen bij de landelijke geschillencommissie Kinderopvang. In dit reglement beschrijven we de interne regeling en geven wij aan hoe te handelen bij een externe klacht.

Klachtenregeling oudercommissie
Deze klachtenregeling heeft betrekking op geschillen tussen ondernemer (houder kinderdagverblijf) en oudercommissie ter zake de bevoegdheden van de oudercommissie als bedoeld in artikel 60 Wet kinderopvang.

Deze regeling wordt uitgevoerd door de landelijke geschillencommissie Kinderopvang, waarbij Kinderopvang Melodie is aangesloten.

Wij horen het ook graag als u tevreden bent over Kinderdagverblijf Melodie. Uw ideeën en suggesties zijn voor ons heel veel waard.